MUSING

MU·SING er en mulighed for at synge sammen med andre i et nærværende fællesskab i en meget usædvanlig og stor akustik.

Sangen vil blandt andet være åben og fri improvisation og kendte højskolesange. Derudover håber vi på indslag med besøgende kor/ensembler og musikere. Fokus er på fælles skaben.
Tilmelding er ikke nødvendig. Donationer er velkomne – giv, hvad du kan!
OBS! Varm påklædning anbefales – vandtårnet er ikke opvarmet.

MU·SING arrangeres af Foreningen Brønshøj Vandtårns Venner med Tina-Maria Stahl og Skye Løfvander som tovholdere.